New Page 1
   
New Page 1
 
เทพเจ้าในศาสนาฮินดูมีอยู่มากมาย ที่เรานำมาเรียบเรียงใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพที่ได้รับความนิยมในการบูชาจากผู้ศรัทธาส่วนใหญ่
 
 
  พระพิฆเนศ"  เทพแห่งความสำเร็จ  
  พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นโอรสของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตา   ปัจจุบันด้รับการยกย่องและบูชาจากผู้คนทั่วโลกในทุกสายอาชีพ เพราะเป็นเทพที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวัง หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ และอื่นๆ  
   
 
 
  "พระตรีมูรติ"  มหาเทพสูงสุด  
  เป็นการอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรัก  
   
 
 
  "พระพรหม"  มหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่ง  
  พระพรหม  เปิ็นเทพที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาพร้อมจักรวาล  เป็นมหาเทพผู้สร้างสรรพสิ่งในทั้งสามโลก  ทรงมีอำนาจในการลิขิตชะตาชีวิต  โดยควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรม  ผู้ใดที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี  จะได้รับการบันดาลพรให้สมดังปราถนาทุกประการ  
   
 
 
  "พระศิวะ"  มหาเทพผู้ทำลาย  
  พระศิวะ (หรือพระอิศวร) เป็นพระบิดาของพระพิฆเนศ เป็นมหาเทพที่มีหน้าทีทำลายสิ่งไม่ดีทั้งปวงในสามโลก ร่างกำยำ นุ่งห่มหนังเสือ มีดวงตาที่สามอยู่กลางหน้าผากใช้ทำลายทุกสรรพสิ่ง ผู้คนมักขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  
   
 
 
  "พระวิษณุ"  มหาเทพผู้คุ้มครอง  
  พระวิษณุ (หรือพระนารายน์) เป็นมหาเทพที่มีหน้าที่รักษาและคุ้มครองสรรพสิ่งทั้งสามโลก มีครุฑเป็นพาหนะ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเอาชนะต่อทุกสิ่ง ทรงบันดาลอำนาจวาสนาให้ทุกผู้คนที่ระลึกถึงท่านเสมอ  
   
 
 
  "พระแม่สุรัสวดี"  เทวีแห่งศิลปทุกแขนง  
  พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นโอรสของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตา   ปัจจุบันด้รับการยกย่องและบูชาจากผู้คนทั่วโลกในทุกสายอาชีพ เพราะเป็นเทพที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวัง หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ และอื่นๆ  
   
 
 
  "พระแม่อุมาเทวี"  เทวีแห่งอำนาข บารมี  
  พระแม่อุมาเทวี (หรือพระแม่ปารวดี) เป็นพระชายาของพระศิวะและพระมารดาชองพระพิฆเนศ มีทิพย์รูปงดงาม ทรงประทานพรให้ได้ชัยชนะเหนือศัตรู ยศถาบรรดาศักดิ์ ความอุดมสมบูรณ์ และความผาสุกในครอบครัว  
   
 
 
 
"พระแม่ลักษมี"  เทวีแห่งความอุดมสมบุรณ์และร่ำรวย
 
  พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ทรงเป็นโอรสของพระศิวะผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมหาเทพสูงสุดแห่งจักรวาลและมเหสีนามว่าพระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งความเมตตา   ปัจจุบันด้รับการยกย่องและบูชาจากผู้คนทั่วโลกในทุกสายอาชีพ เพราะเป็นเทพที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวัง หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ และอื่นๆ  
   
 
 
  "พระแม่กาลี"  เทวีผู้อยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง  
  พระแม่กาลี เป็นปางหนึ่งของพระแม่อามาเทวี มีกายสีดำสนิท 10 พระกร หน้าตาดุร้าย ริมฝีปากมีหยดเลือดไหลเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีเทวานุภาพช่วยปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง รวมทั้งคุณไสยหรือมนต์ดำต่างๆ  
   
 
 
  "พระขันธกุมาร"  เทพแห่งสงคราม  
  พระขันธกุมาร เป็นน้องชายของพระพิฆเนศ เป็นหนุ่มรูปงาม แม่ทัพแห่งสรวงสวรรค์ ทรงนกยูงเป็นพาหนะ ทรงประทานความคุ้มครอง กำลังกายและใจ ให้สามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย  
   
 
 
  "พระแม่ทุรคา"  เทวีแห่งความกล้าหาญ  
  พระแม่ทุรคา หรือพระแม่ทุรกา เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี  อวตารมาเพื่อปราบอสูรมหิษาสูร  มีสิงโตเป็นพาหนะ เป็นปางที่มีความกล้าหาญ  เข้มแข็ง  ประทานพรด้านความกล้าหาญ เอาชนะเหนือศัตรู มีอำนาจบารมีเหนือบริวาร  
   
 
 
  "พระแม่คงคา"  เทวีแห่งสายน้ำ  
  พระแม่คงคา  เกิดจากโถน้ำของพระพรหม  เป็นเทพนารีผู้ดูแลและรักษาสายน้ำคงคา  ชาวฮินดูจึงถือว่าน้ำจากแม่น้ำคงคาสามารถชำระล้างบาปของมนุษย์ได้  
   
 
 
  "พระราหู"  เทพแห่งการเปลี่ยนแปลง  
  พระราหู  เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปกรรม  ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา  เกิดมาหน้าเป็นยักษ์หางเป็นนาค  แต่โดนจักรของพระวิษณุตัดขาดจนแยกเป็นสองส่วน เหลือแต่ตัวส่วนบน  การไหว้พระราหู ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี  
   
 
   
New Page 1

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เกี่ยวกับเทพฮินดูและวิธีบูชา | รายการสินค้าบูชา | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว

โทร. 085-9060007    Line Id: @mahathep

Copyright 2020, MahathepOnline.com.  All rights reserved.